Veřejné zakázky OICT

Data o zadaných zakázkách OICT dle zákona č. 134/2016 Sb. a o zakázkách malého rozsahu.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Operátor ICT. a.s.
Naposledy aktualizováno 12 Srpen 2022, 07:16 (UTC)
Vytvořeno 12 Srpen 2022, 07:16 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Periodicita aktualizace R/P1D
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/dir-eu-legal-act/0630
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/vz_oict/verejne_zakazky_oict.documentation.html
Dotčené časové období od 2021-01-01