Veřejné zakázky příspěvkových organizací MHMP

Data o zadaných a ukončených veřejných zakázkách příspěvkových organizací Magistrátu hl. m. Prahy, a to včetně veřejných zakázek zadávaných na výjimku ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 29 (ZZVZ) a zakázek malého rozsahu.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Operátor ICT, a.s.
Naposledy aktualizováno 25 Leden 2022, 12:54 (UTC)
Vytvořeno 25 Leden 2022, 12:54 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Verejne_zakazky_PO_MHMP.documentation.html