Volné nebytové prostory MHMP

Přehled volných nebytových prostor ve správě odboru HOM

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Iva Krejčíková
Naposledy aktualizováno 14 Červenec 2022, 06:54 (UTC)
Vytvořeno 28 Únor 2020, 11:55 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P3M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/1687
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Volne_nebytove_prostory_MHMP.documentation.html