Žádosti o pronájem bytů HMP

Žádosti o pronájem bytů hl. m. Prahy v kategoriích žádostí pro sociálně slabé, seniory a zdravotně postižené občany

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Mgr. Tomáš Trejtnar
Naposledy aktualizováno 1 Srpen 2022, 09:37 (UTC)
Vytvořeno 30 Duben 2021, 10:43 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P3M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/1690
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Zadosti_o_pronajem_bytu_HMP.documentation.html