Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Přehled hlasování ZMČ Praha 6 - volební období 2014-2018

Soubory obsahují přehled o výsledcích všech hlasování na jednání Zastupitelstva městské části Praha s jmenovitým uvedením, kdo hlasoval pro, proti a kdo se hlasování zdržel. Podkladem je generovaný výstup hlasovacího systému. Hlasování s uvedením názvu projednávaného bodu je meritorní hlasování o přijímaném usnesení (v případě více hlasování u projednávaného bodu je zpravidla poslední v pořadí), hlasování bez uvedení názvu znamená hlasování o vznesených protinávrzích, hlasování označené jako "pomocné" představuje hlasování o procedurálních otázkách.

Předběžné údajePředběžné údajePraha 6

Organizace

Praha 6

Praha 6

Datové soubory

Ustanovující zasedání ZMČ Praha 6

PDF

Ustanovující zasedání ZMČ Praha 6

XML

2. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

2. zasedání ZMČ Praha 6

XML

3. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

3. zasedání ZMČ Praha 6

XML

4. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

4. zadedání ZMČ Praha 6

XML

5. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

5. zasedání ZMČ Praha 6

XML

6. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

6. zasedání ZMČ Praha 6

XML

7. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

7. zasedání ZMČ Praha 6

XML

8. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

8. zasedání ZMČ Praha 6

XML

9. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

9. zasedání ZMČ Praha 6

XML

10. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

10. zasedání ZMČ Praha 6

XML

11. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

11. zasedání ZMČ Praha 6

XML

12. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

12. zasedání ZMČ Praha 6

XML

13. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

13. zasedání ZMČ Praha 6

XML

14. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

14. zasedání ZMČ Praha 6

XML

15. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

15. zasedání ZMČ Praha 6

XML

16. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

16. zasedání ZMČ Praha 6

XML

17. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

17. zasedání ZMČ Praha 6

XML

18. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

18. zasedání ZMČ Praha 6

XML

18. zasedání ZMČ Praha 6 pokračování

PDF

18. zasedání ZMČ Praha 6 pokračování

XML

20. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

20. zasedání ZMČ Praha 6

XML

21. zasedání ZMČ Praha 6

PDF

21. zasedání ZMČ Praha 6

XML