Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Výsledky hlasování ZHMP 2022 - 2026

Výsledky hlasování o usneseních Zastupitelstva hl. m Prah

Vláda a veřejný sektorVláda a veřejný sektorMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

CSV