Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Pasport veřejného prostranství

"Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 zpracoval a průběžně aktualizuje pasport pobytových veřejných prostranství na území MČ Praha 11 vhodných k regeneraci. Tento pasport slouží jako podklad při výběru veřejných prostranství, která by bylo vhodné revitalizovat nebo by bylo vhodné zde umístit sportoviště, dětské hřiště, dopravní hřiště, park apod. Struktura dat – název lokality, katastrální území, dotčené pozemky, financování, participace s obyvateli, fáze regenerace (aktuální stav-PD, studie apod.)."

Regiony a městaRegiony a městaPraha 11
Populace a společnostPopulace a společnostPraha 11

Organizace

Praha 11

Praha 11

Datové soubory

Pasport veřejného prostranství 2019

CSV

Pasport veřejných prostranství_2019.xlsx

Excel XLSX

Pasport veřejného prostranství 2020

CSV

Pasport veřejného prostranství 2020

Excel XLSX

Pasport verejenych prostranstvi_2021

CSV

Pasport verejenych prostranstvi_2021.csv

CSV

Pasport verejenych prostranstvi_2021.xlsx

Excel XLSX

Pasport veřejného prostranství 2022

CSV

Pasport veřejného prostranství 2022.xlsx

Excel XLSX