Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

IPPC - Integrované povolení

Obsahuje údaje o zařízeních podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl.m. Prahy. Informace o zařízení zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městsk é části, IČO provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení (ano/v řízení). Stav (05/ 2023)

Životní prostředíŽivotní prostředíInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML