Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2022

Roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31. 12. 2021)

Hospodářství a financeHospodářství a financePraha 6
Regiony a městaRegiony a městaPraha 6

Organizace

Praha 6

Praha 6

Datové soubory

CSV