Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Subjekty EVVO

Vrstva Subjekty EVVO zahrnuje vybrané aktivní organizace a instituce, resp. jejich pracoviště, zabývající se výhradně nebo částečně environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou na území hl. m. Prahy a mají zároveň sídlo či kancelář na území Prahy. Nejsou zde zahrnuty subjekty, které sídlí mimo území Prahy. Zahrnuty zde také nejsou NNO, které se zaměřují na praktickou ochranu ŽP v Praze a nemají ve své náplni EVVO. Zařazena jsou všechna střediska ekologické výchovy (sítě SSEV Pavučina) se sídlem v Praze, dále nestátní neziskové organizace zabývající se EVVO, vybraná pracoviště VŠ působící v oblasti EVVO, vybraná pracoviště státní správy a organizace v jejich působnosti se sídlem v Praze, které mají v náplni EVVO na celostátní úrovni (MŽP, MŠMT, CENIA apod.), pracoviště Magistrátu hl. m. Prahy s působností v oblasti EVVO, vybrané organizace hl. m. Prahy působící výhradně či částečně v oblasti EVVO (př. SEV Lesů HMP, Zoologická zahrada, Botanická zahrada aj.) a další vybrané subjekty (např. kolektivní systémy se sídlem na území Prahy). Aktualizace: obsahová aktualizace je prováděna souhrnně 1x ročně. Poslední aktualizace 2021

Životní prostředíŽivotní prostředíInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML