Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Vybrané kontroly odboru kontrolních činností MHMP

Plánované následné veřejnosprávní finanční kontroly MČ HMP a PO HMP, tematické kontroly PO HMP, včetně kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných uvedenými kontrolami, kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných mimořádnými kontrolami MČ HMP a PO HMP, jejich realizace a výsledky jednotlivých plánovaných kontrolních akcí.

Hospodářství a financeHospodářství a financeMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

kontrolyExport.xml

XML