Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Statistika žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datová sada obsahuje statistiku přijatých žádostí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Struktura dat - rok, počet podaných žádostí o poskytnutí informace, počet podaných odvolání proti rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, opis podstatných částí každého rozsudky, výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999 Sb., počet kladně vyřízených žádostí, nevyřízené žádosti z důvodu mlčenlivosti nebo zamítnuty, zamítnutí žádostí

Populace a společnostPopulace a společnostPraha 11

Organizace

Praha 11

Praha 11

Datové soubory

počet žádostí dle zákona 106_2021.csv

CSV

počet žádostí dle zákona 106_2021.xlsx

Excel XLSX

Počet žádostí dle zákona 106/1999_2022.csv

CSV

Počet žádostí dle zákona 106/1999_2022.xlsx

Excel XLSX