Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Seznam dětských hřišť na území MČ Praha 11

• Číslo dětského hřiště je číslo ze seznamu dětských hřišť schválených Radou MČ Praha 11. Původní seznam obsahuje celkem 70 hřišť, ale 1 hřiště není ve správě OŽP a 1 není dětské, ale fitness hřiště. • WGS-84, zeměpisná šířka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. • WGS-84, zeměpisná délka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. • Umístění je slovní popis lokality, kde se hřiště nachází, a vychází také ze seznamu hřišť (kde tvoří spolu se zkratkou „DH“ název hřiště). • Parc. č. je parcelní číslo pozemku nebo pozemků, na kterých se hřiště nachází. Pokud je pozemků více, jsou zapsány ve stejné položce s oddělením čárkou a mezerou. Pro výstupní soubor s datovou sadou to není ideální (viz např. zde: https://opendata.gov.cz/standardy:csv:seznam-v-bu%C5%88ce), v případě potřeby můžeme hodnoty rozepsat do více řádků, pokud se to neprovede při konverzi automaticky. • K. ú. je katastrální území, které obsahuje výše uvedené pozemky. Obě položky uvádíme, protože jsou součástí seznamu a máme je tedy rovnou k dispozici. Protože ale v praxi nebudou patrně příliš využitelné, lze je případně z výsledné datové sady vypustit. • Herní prvky je seznam se slovním popisem jednotlivých herních prvků (pozn. zde by bylo rozepsání do více řádků problematické). Pokud není uveden žádný (u hřiště Chalupkova 1368), momentálně tam skutečně žádný není.

Životní prostředíŽivotní prostředíPraha 11

Organizace

Praha 11

Praha 11

Datové soubory

Seznam dětských hřišť na území MČ Praha 11

CSV

Seznam dětských hřišť na území MČ Praha 11

Excel XLSX