Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Podlažnosti

Výška objektů vyjádřená pomocí počtu podlaží, sledovaná jen u hlavních hmot (nikoli u doplňkových staveb), včetně základních informací o typu střechy, ustupujících podlažích v nejvyšších polohách budov, případně využití podkroví.

Regiony a městaRegiony a městaInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML