Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Publikační plán MHMP

Výčet, popis a termíny publikace datových sad MHMP

Regiony a městaRegiony a městaMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

Publikační plán MHMP

Excel XLSX

Publikační plán MHMP

CSV