Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Dopravní přestupky MHMP 2024

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů - od 1.7.2024 ukončení projednávání přestupků v prvním stupni na MHMP. Data jsou k dispozici jen k 30.6.2024.

DopravaDopravaMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

CSV