Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Odměny vyplacené v období 2022

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu za období 1.1.2022 - 31.12.2022

Hospodářství a financeHospodářství a financePraha 6
Regiony a městaRegiony a městaPraha 6

Organizace

Praha 6

Praha 6

Datové soubory

CSV