Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Počet uvolněných bytů HMP

Počet uvolněných bytů za ukončené čtvrtletí

Regiony a městaRegiony a městaMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

Pocet_uvolnenych_bytu_HMP.csv

CSV

Pocet_uvolnenych_bytu_HMP.xlsx

Excel XLSX