Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Odměny členů Zastupitelstva HMP 2021

Roční výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva HMP za rok 2021

Vláda a veřejný sektorVláda a veřejný sektorMagistrát hl. m. Prahy
Regiony a městaRegiony a městaMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

Odmeny_ZHMP_2021.csv

CSV

Odmeny_ZHMP_2021.xlsx

Excel XLSX