Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Veřejné zakázky MHMP

Data o zadaných a ukončených veřejných zakázkách Magistrátu hl. m. Prahy, a to včetně veřejných zakázek zadávaných na výjimku ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 29 (ZZVZ) a zakázek malého rozsahu.

Hospodářství a financeHospodářství a financeMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

verejne_zakazky.csv

CSV