Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Záplavové území (Vltava, Berounka)

Kategorizace záplavových území - Vltava, Berounka ( kategorie - aktivní zóna, průtočná, neprůtočná, chráněná městem, chráněná individuálně )

Životní prostředíŽivotní prostředíInstitut plánování a rozvoje

Organizace

Institut plánování a rozvoje

Institut plánování a rozvoje

Datové soubory

ArcGIS Hub Dataset

HTML

ArcGIS GeoService

JSON

CSV

CSV

GeoJSON

GeoJSON

ZIP

ZIP

KML

KML