Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Kvalita vody

Charakteristické hodnoty ukazatelů reprezentující kvalitu vody zásobního vodojemu. Kvalita vody na kohoutku u spotřebitele se může v čase nepatrně lišit.

EnergieEnergiePražská vodohospodářská společnost, a.s. & Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Životní prostředíŽivotní prostředíPražská vodohospodářská společnost, a.s. & Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Regiony a městaRegiony a městaPražská vodohospodářská společnost, a.s. & Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Organizace

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. & Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. & Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Datové soubory

Kvalita vody 2020

CSV

Kvalita vody 2021

CSV

Kvalita vody 01-2022

CSV

Kvalita vody 02-2022

CSV

Kvalita vody 03-2022

CSV

Kvalita vody 04-2022

CSV

Kvalita vody 05-2022

CSV

Kvalita vody 06-2022

CSV

Kvalita vody 07-2022

CSV

Kvalita vody 08-2022

CSV

Kvalita vody 11-2022

CSV

Kvalita vody 09-2022

CSV

Kvalita vody 10-2022

CSV

Kvalita vody 12-2022

CSV

Kvalita vody 01-2023

CSV

Kvalita vody 02-2023

CSV

Kvalita vody 03-2023

CSV

Kvalita vody 04-2023

CSV

Kvalita vody 05-2023

CSV

Kvalita vody 06-2023

CSV

Kvalita vody 07-2023

CSV

Kvalita vody 08-2023

CSV

Kvalita vody 09-2023

CSV

Kvalita vody 10-2023

CSV

Kvalita vody 11-2023

CSV

Kvalita vody 12-2023

CSV

CSV

Kvalita vody 02-2024

CSV

Kvalita vody 3/2024

CSV

Kvalita vody 04-2024

CSV

Kvalita vody 05-2024

CSV

Kvalita vody 06-2024

CSV