Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Struktura bytového fondu HMP

Struktura bytového fondu hl. m. Prahy nesvěřeného Statutem hl. m. Prahy městským částem - základní přehled o bytovém fondu

Regiony a městaRegiony a městaMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

Struktura_bytoveho_fondu_HMP.csv

CSV

Struktura_bytoveho_fondu_HMP.xls

Excel XLS