Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Počet opravených bytů HMP

Přehled opravených bytů za dané období v členění dle správních společností

Regiony a městaRegiony a městaMagistrát hl. m. Prahy

Organizace

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Datové soubory

Počet opravených bytů HMP

CSV

Počet opravených bytů HMP

Excel XLSX