Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Datové sady

Vyhledávání

Filtry

Organizace

22

Téma

12

Klíčová slova

196

Formáty

16
Nalezeno 350 datových sad

Předběžné údaje - ZOO Praha

Adopce zvířat

Adopce zvířat

Seznam zvířat k adopci v ZOO Praha.

CSV

Vzdělávání, kultura a sport | Regiony a města - Praha 12

Akce v MČ Praha 12

Akce v MČ Praha 12

Kalendář akcí na městské části Praha 12

XML

Předběžné údaje - ZOO Praha

Akce v zoo

Akce v zoo

Kalendář akcí v ZOO Praha

CSV | JSON | RSS feed

Doprava - Dopravní podnik hl. m. Prahy

Aktuality DPP

Aktuality DPP

Informační kanál DPP, obsahuje aktuality z oblasti dopravního podniku.

RSS feed

Životní prostředí - Institut plánování a rozvoje

Bonita klimatu

Bonita klimatu

Mapa bonity klimatu hl. m. Prahy - aktualizace 2008. Bonita klimatu - komplexní charakteristika dle všech hodnocených klimatologických hledisek Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR. Výsledná mapa bonity vznikla na základě váženého průměru dílčích map pomocí mapové algebry.

ZIP | CSV | GeoJSON | HTML | JSON | KML

Životní prostředí - Institut plánování a rozvoje

Bonita klimatu z hlediska míry zastavěnosti území

Bonita klimatu z hlediska míry zastavěnosti území

Mapa bonity klimatu hl. m. Prahy - aktualizace 2008. Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR. Vrstva vznikla kombinací vrstvy vegetačního pokryvu a rastrové vrstvy urbanizace, která byla vytvořená z uzlových bodů 25x25 m. Pro každý bod se vypočítal poměr ploch zástavby ve čtverci 100 x 100 m k celkové ploše zájmového území. Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

ZIP | CSV | GeoJSON | HTML | JSON | KML