Praha 15

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, IČ: 00231355 , tel. 281 003 111, email: podatelna@praha15.cz, ID datové schránky: nkybvp5