Přeskočit na hlavní obsah
logo majitele katalogu
Open data hlavního města Prahy

Praha 8

Organizace

Praha 8

Praha 8

Městská část Praha 8

Filtry

Téma

1

Klíčová slova

4

Formáty

3
Datové sady dané organizaceNalezeno 15 datových sad

Předběžné údaje - Praha 8

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, třída 03

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, třída 03

Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 03. Atributy: inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní číslo, Datum zařazení, Druh

CSV

Předběžné údaje - Praha 8

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, třída 02

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, třída 02

Seznam dlouhodobého hmotného majetku, který je odpisován, účetní třída 02. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní číslo, Datum zařazení, Druh

Předběžné údaje - Praha 8

Dlouhodobý nehmotný majetek, třída 01

Dlouhodobý nehmotný majetek, třída 01

Seznam dlouhodobého nehmotného majetku, účetní třída 01. Atributy: Inventární číslo, Název, Materiálové číslo, Technický název, SuAu evi, Množství, Výrobní číslo, Datum zařazení, Druh

CSV

Předběžné údaje - Praha 8

Kontakty a organizační stuktura ÚMČ Praha 8

Kontakty a organizační stuktura ÚMČ Praha 8

Obsahuje základní informace o struktuře Úřadu městské části Praha 8 včetně kontaktů na zaměstnance a pracovníky úřadu.

CSV

Předběžné údaje - Praha 8

Počty dětí v mateřských školách zřízených MČ Praha 8

Počty dětí v mateřských školách zřízených MČ Praha 8

dataset obsahuje záznamy s počty dětí v jednotlivých mateřských školách zřízených městskou částí Praha 8

CSV

Předběžné údaje - Praha 8

Počty tříd a žáků v základních školách zřízených MČ Praha 8

Počty tříd a žáků v základních školách zřízených MČ Praha 8

dataset obsahuje záznamy s počty tříd a počty žáků v jednotlivých ročnících v základních školách zřízených městskou částí Praha 8

CSV